Deelnemersvoorwaarden

Uw inschrijving voor een jaarmarkt/braderie is definitief indien:

 • U het bedrag van de kraamhuur (of van de gehuurde vrije ruimte) via iDeal aan ons overmaakt vóór de uiterste betaaldatum. Gebruik hiervoor het icoontje van iDeal op onze site of in uw aanmeldingsmail.
 • U het bedrag van de kraamhuur (of van de gehuurde vrije ruimte) via internet op ons banknummer overmaakt vóór de uiterste betaaldatum

           Het banknummer is: NL 85 INGB 0008077620 Vermeld duidelijk uw persoonscode/klantnummer

 

 • Marbo Promotions/Marbo Events garandeert dat elke jaarmarkt/braderie zal worden aangekondigd door posters en/of persberichten in de krant.
 • Men kan Marbo Promotions/Marbo Events nimmer aansprakelijk stellen voor tegenvallende bezoekersaantallen en/of tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook.
 • De gereserveerde kraam (kramen) of gereserveerde vrije ruimte dient u uiterlijk één uur voor aanvang van de jaarmarkt/braderie te bezetten.
 • Indien u te laat arriveert, om wat voor reden dan ook, kunt u geen aanspraak meer maken op de door u gereserveerde kraam (kramen) of vrije ruimte. De kraamhuur wordt niet gerestitueerd of verrekend met een volgende markt. Marbo Promotions/Marbo Events heeft bij niet of te laat verschijnen op de markt het recht de door u gehuurde kraam of ruimte te verhuren aan een andere gegadigde.
 • U dient de kraam (kramen) of gehuurde vrije ruimte te bezetten totdat de jaarmarkt/braderie weer is afgelopen volgens de aangegeven tijd. U mag de jaarmarkt/braderie niet eerder verlaten.
 • U dient op de jaarmarkt/braderie de handel te verkopen welke u op het inschrijfformulier van Marbo Promotions hebt vermeld. Wanneer u met andere handel komt als opgegeven, dient u dat voor aanvang van de markt te melden bij Marbo Promotions/Marbo Events. De organisator mag deze handel weigeren en u verplichten de opgegeven handelswaar op de kraam te verhandelen.
 • Marbo Promotions/Marbo Events kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, of schade, in welke vorm dan ook.
 • Schade toegebracht door wind, storm, regen, omwaaiende marktkramen, enz., komen voor risico van de deelnemer van deze jaarmarkt/braderie.
 • Op het moment van ingebruikname van de kraam (kramen) dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft. Het bovenzeil dient u zelf vast te zetten (indien dit nog niet is gedaan door de kramenzetter). Wanneer er harde wind of storm wordt verwacht dient u zelf de kraam aan de grond te pinnen.
 • Bij tijdige annulering van een inschrijving wordt de kraamhuur teruggestort (onder inhouding van € 15,– administratiekosten). Indien uw annulering korter dan tien dagen voor het evenement wordt doorgegeven, vervalt uw aanspraak op restitutie.
 • Uw annulering dient u (ruim op tijd, maar minstens 10 dagen voor het evenement) per mail aan ons kenbaar te maken.
 • Het is niet toegestaan uw kraam of vrije ruimte door te verhuren aan derden.
 • Wanneer u gebruik maakt van onze stroomvoorziening is Marbo Promotions/Marbo Events niet aansprakelijk voor ontstane schade aan uw apparatuur vanwege piekspanning of andere oorzaken. U dient te allen tijde uw apparatuur te zekeren.
 • Wanneer u gebruik maakt van onze stroomvoorziening dient u zelf een kabel/haspel mee te nemen van in ieder geval 50 meter.
 • Bij gebruik van onze stroomvoorziening betaalt u € 35,– excl. BTW. voor een aansluiting tot maximaal 3500 Watt. Heeft u krachtstroom nodig, dan betaalt u € 70,– excl. BTW. voor een aansluiting tot maximaal 7000 Watt.
 • U DIENT UW EIGEN AFVAL NA AFLOOP MEE NAAR HUIS TE NEMEN. Wanneer u dit verzuimt loopt u het risico dat er kosten worden berekend (deze worden verrekend met uw borg).